Kvalita poskytovaných služeb je základným kritériom našej činnosti

Služby

Audit

V zmysle Medzinárodných audítorských štandardov (ISA) a platných právnych predpisov vykonávame:

 • štatutárny audit riadnych a mimoriadnych účtovných závierok
 • audit na špeciálne účely
 • Due Dilligence v spolupráci s advokátskou kanceláriou a odborníkmi v oblasti daní
 • audit špeciálnych reportov vypracovávaných pre potreby skupiny podnikov
 • overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Due Dilligence

Účtovné a ekonomické poradenstvo

Spoluprácou s odborníkmi z oblasti daní a miezd vytvárame pracovný tím, ktorý Vám ponúka:

 • účtovné a ekonomické poradenstvo pre obchodné spoločnosti a subjekty osobitného typu
 • nezávislé finančno-ekonomické analýzy spoločností
 • organizačné poradenstvo
 • poradenstvo pri projektovaní a aplikácií informačných systémov
 • odborný dohľad v procese transformácií spoločností

Oblasti zamerania

Stavebníctvo
Nehnuteľnosti
Obchodné reťazce
Doprava a špedícia
Výrobné podniky
Obchodník
s CP
Obchod s cennými papiermi

Sme spoločnosť poskytujúca služby v oblasti auditu účtovných závierok, overovania účtovných informácií na špeciálne účely, ako aj ekonomické poradenstvo.

Tím odborníkov pracuje podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). Zárukou kvality poskytovaných služieb je vysoká odborná kompetencia, dlhodobé skúsenosti a sústavné ďalšie vzdelávanie.

Exkluzívna spolupráca s partnerskou advokátskou kanceláriou v oblasti práva, s odborníkmi v oblasti daní, účtovníctva, miezd a otázok s tým súvisiacich nám umožňuje poskytnúť našim klientom komplexné poradenstvo a služby.

CCS AUDIT, to je profesionalita, odbornosť, spoľahlivosť, lojálnosť a vysoké pracovné nasadenie.

Klienti

Naše služby poskytujeme výhradne slovenským klientom na báze povinného auditu podľa zákona o účtovníctve
alebo dobrovoľného auditu na základe želania materských spoločností, prípadne požiadaviek úverujúcich bánk alebo iných inštitúcií.

Náš tím

Card image cap

Ing. Pavol Laboš

Senior manager

+ 421 903 650 022

labos@ccsaudit.sk

Card image cap

Ing. Lucia Krchňavá, PhD.

Junior manager

+ 421 910 836 681

krchnava@ccsaudit.sk

Card image cap

Ing. Slávka Doláková

Junior manager

+ 421 904 496 722

dolakova@ccsaudit.sk

Kontakt

CCS AUDIT, spol. s r.o.

Tomášiková 50/E 
831 04 Bratislava
Slovenská republika

+ 421 2 493 09 272

office@ccsaudit.sk

Obchodný register

Naši partneri

CCS Tax, k.s.

Oblasť daňového poradenstva, Due diligence

RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.

Právne konzultácie v oblasti obchodného práva, pracovného práva, právne Due diligence

Napíšte nám

© Copyright 2020 CCS Audit, s.r.o. - All rights reserved.

vytvorila ZAYOmedia.com